LUOTETTAVA TIETO KUNTOUTUKSESSA

Kuntoutujat ja kuntoutusalalla toimivat ammattilaiset sekä kuntoutusalan opiskelijat hakevat ja soveltavat tutkittua tietoa päivittäisen elämän, työn, oppimisen, kehittämisen ja tutkimuksen moninaisiin tarpeisiin. Internetin käyttö on helpottanut tiedonhakua, lisäten toisaalta tietotulvaa. Juuri omaan tarpeeseen vastaavaa tietoa voi olla vaikea löytää ja erottaa luotettavaa tietoa valeuutisista.

Kuntoutus on luonteeltaan ja perustaltaan monitieteistä ja tietoa löytyy useista eri tietokannoista. Tälle sivustolle rakentuu käyttäjien ehdotuksista monipuolinen kuva luotettavan tiedon lähteistä monialaisessa kuntoutuksessa.

Löydä tai tarjoa vinkkejä ja linkkejä tiedonhakuun ja luotettavan tiedon arviointiin kuntoutuksessa.

Löydä hyödyllistä tietoa, jaa vinkkejä ja linkkejä tiedonhakuun.

Mistä tunnistaa luotettavan ja hyödyllisen tiedon? Tutustu tiedon luotettavuuden ja laadun arviointiin.

Tiedonhaku

Ajantasaisen, ennakoivan ja uudistavan tutkitun tiedon saatavuus ja tiedon kertyminen kuntoutuksesta on mahdollista, kun jaamme vinkkejä ja linkkejä laadukkaan tutkitun tiedon lähteille.

Tiedonhaun käynnistäminen

Tiedonhaku kannattaa käynnistää miettimällä ja rajaamalla tiedonhaun aihetta. Aihetta voi tarkentaa pohtimalla seuraavia kysymyksiä:

  • Mikä on kiinnostuksen kohteena oleva kohderyhmä ja konteksti (esim. omaishoitajien toimijuus kuntoutuksessa, lasten osallistuminen harrastustoiminnassa)?
  • Mistä kuntoutuksen ilmiöstä on kyse (esim. kotiutuminen, etänä toteutuva kuntoutus)?
  • Mihin tiedon tarpeeseen haet vastausta (esim. selvittää, kuvata, kehittää)?
  • Mistä tuloksista, tavoitteista olet kiinnostunut (esim. vaikutuksesta elämänlaatuun, työllistymiseen, toimintakykyyn)?

 

Alla löydät muutamia sivustoja, joista saat lisää vinkkejä tiedonhakuun, esimerkiksi hakukysymyksen muotoiluun ja hakusanojen valintaan. Tutustu tarvittaessa kuntoutuksen tutkimukseen liittyviin käsitteisiin tämän sivuston TUTKI- osiossa. Kirjastoista saat myös ohjeita ja apua tiedon hakuun. Kannattaa hyödyntää myös korkeakoulujen kirjastopalveluita.

Alta löytyy linkkejä muutamiin avoimiin tietokantoihin, joita voit käyttää tiedonhaussa.

Kotimaiset tietokannat

Finna -tietokanta on laaja kotimaisten julkaisuiden tietokanta. Sieltä löydän mm. korkeakoulujen opinnäytetöitä. https://finna.fi/

Terveysportti on terveystieteiden tietokanta, josta löytyy tietoa eri sairauksista ja hoitomuodoista, sekä terveys- ja lääketieteellisistä tutkimuksista. Terveysportin kautta löytyy myös toimintakyvyn arviointiin liittyviä suosituksia Toimia-tietokannasta ja linkki Käypähoito -suosituksiin. https://www.terveysportti.fi/terveysportti/koti

Kela on toteuttanut ja julkaissut paljon kuntoutusalan tutkimuksia, jotka löytyvät Helsingin yliopiston Helda-tietokannasta. https://helda.helsinki.fi/

Kuntoutussäätiön julkaisuihin voit tutustua täällä: https://kuntoutussaatio.fi/julkaisut/

Kansainvälisiä tietokantoja

PubMed on laaja kansainvälinen avoin lääke- ja terveystieteiden tietokanta, josta löytyy myös kuntoutusalaan liittyviä tutkimuksia https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/search

Lisää tietokantoja löytyy kootusti esimerkiksi kirjastojen sivuilta, kuten täältä https://libguides.metropolia.fi/sotealat/tietokannat

Keskustelualustalla voit jakaa kokemuksia ja aloittaa keskustelun tiedonhaun tuloksista ja niiden soveltamisesta käytäntöön.

Vinkkejä tiedonhakuun:
https://libguides.metropolia.fi/sotealat/aihe
https://libguides.aalto.fi/c.php?g=410658&p=2797683
https://www.jamk.fi/fi/Palvelut/kirjasto/Oppaat/Sosiaali–ja-terveysala/
https://www.hotus.fi/tutkimustiedon-hakeminen/

Tiedon arviointi

Tiedon arvioinnissa pohditaan tiedonlähteen luonnetta ja luotettavuutta. Luotettavasta lähteestä saadun, esimerkiksi vertaisarvioidun tutkimuksen, laatua ja käyttökelpoisuutta täytyy myös punnita. Yleensä systemaattiset katsausartikkelit sisältävät tutkijoiden tekemän tieteellisen tutkimuksen laadun arvioinnin, mutta kaikissa katsauksissa näin ei ole tehty. Tutkimusten laadun ja tiedon arviointia kannattaa jokaisen tehdä aikoessaan hyödyntää tutkimustietoa käytännössä.

Tutkimusten laadun arvioinnoista voit lukea lisää esimerkiksi Hoitotyön tutkimussäätiön, Hotuksen, sivuilta. Sieltä löytyy suomenkieliset käännökset Hotuksen yhteistyökumppanin australialaisen tutkimus- ja kehittämisorganisaation Joanna Briggs Instituutin (JBI) arviointikriteereistä.

https://www.hotus.fi/jbin-kriittisen-arvioinnin-tarkistuslistat/

Tiedon ja tietokantojen luotettavuudesta voit lukea lisää esimerkiksi täältä:

https://libguides.metropolia.fi/tiedonhaku/tiedon-kaytto

Sen lisäksi, että arvioimme tiedon luotettavuutta, on tarpeen arvioida tiedon sovellettavuutta kuntoutujan yksilölliseen tilanteeseen ja tarpeeseen. Pohdinnassa on otettava huomioon esimerkiksi, onko tutkimuksen osallistujien tilanne, sukupuoli, kulttuuritausta, ikä, oireet ja tarpeet vastaavia kuin kyseisellä kuntoutujalla. Lisäksi kannattaa tarkastella, onko tutkimuksessa kuvattu toiminta, esimerkiksi kuntoutuksen muoto, mielekäs kuntoutujan näkökulmasta. Tutkimuksen tuloksien sovellettavuudesta voi keskustella yhdessä kuntoutujan kanssa ja arvioida yhdessä sen merkitystä ja antia tilanteeseen.

Löydä tai tarjoa ohjeita ja työkaluja tiedon ja tutkimusten laadun arviointiin.

Keskustelualustalla voit jakaa kokemuksia ja aloittaa keskustelun tiedonhaun tuloksista ja niiden soveltamisesta käytäntöön.

Skip to content