Julkaise ja löydä

Tulevaisuuden kuntoutus sivuston ”Julkaise ja löydä” -sivulla julkaistaan kuntoutuksen tieteellisesti tutkittuun tietoon, tutkimukseen, kehittämiseen tai innovaatioihin liittyviä tekstejä, videoita ja podcasteja. Sivulle voit joko kirjoittaa tekstin, tehdä videon tai äänittää podcastin. Julkaisun muoto voi olla vapaamuotoinen, projektiesittely tai puheenvuoro. Laita tuotoksen loppuun 3-5 asiasanaa, jotka kuvaavat tekstin/videon/podcastin sisältöä, jotta se saadaan tarvittaessa nostettua tulevaisuudenkuntoutus.fi- sivustolla oikeassa asiayhteydessä näkyville. ​

Julkaise ja löydä -sivulla on toimituskunta, joka tarkastaa tuotokset. Toimituskunnan yhteystiedot löytyvät tämän sivun oikeasta reunasta. ​Julkaisujen perässä on kommentointi-osio, johon tulevaisuudenkuntoutus.fi-sivustolle kirjautuneet voivat kommentoida tekstiä, mutta kaikki sivuston käyttäjät voivat nähdä kommentit.

Julkaisuista saa julkaisupisteitä silloin kun henkilö on yhdistettävissä johonkin organisaatioon ja tuotos on julkaistu lehdessä tms., jolla on toimituskunta. Merkitse tuotoksen loppuun/sähköpostiin omat yhteystietosi ja organisaatiosi. Mainitse myös muut henkilöt, jotka ovat olleet mukana tekemässä kanssasi tuotosta. Lisää myös halutessasi kuvasi mukaan.

Tietoa

Ohjeet kirjoittajalle

Ohjeet kirjoittajalle

JULKAISUOHJEET

Tulevaisuudenkuntoutus.fi sivustolla julkaistaan kuntoutuksen tutkimukseen liittyviä asiantuntijatekstejä /- videoita / podcasteja, jotka tuottavat uutta tietoa ja tarkastelevat kriittisesti kuntoutuksen tutkimukseen liittyviä kokemuksia, menetelmiä, lähestymistapoja tai avaavat tulevaisuuden kuntoutuksen tutkimuksen näkökulmia. Sivustolla julkaistaan vain ennen julkaisematonta materiaalia. Julkaisun hyväksymisestä viralliseksi, julkaisupisteeksi oikeuttavaksi julkaisuksi ei päätä blogin toimituskunta, vaan se arvioidaan OKM:n ohjeiden mukaisesti.

Asiantuntijateksti
Rakenne
• Suositeltu maksimipituus on noin 500 sanaa/2 sivua. Voit tarjota myös pitempiä tekstejä, jos aihe ja sen taustoittaminen ja eri näkökulmat sitä edellyttävät.
• Houkutteleva otsikointi, aloitus ja sujuva rakenne
• Käytä väliotsikoita, lyhyitä kappaleita ja listoja rytmittämään lukemista.
• viitteet sekä lähdemerkinnät
o Viitteet numeroidaan ja merkitään tekstiin sulkuihin (1,2) (2–4).
o Kronologinen järjestys sekä tekstissä että kirjallisuusluettelossa
o Kirjallisuusluettelossa ei saa käyttää automaattista numerointia tai sisennystä
o Alkuun kirjoittajan sukunimi ja etunimen ensimmäinen kirjain (ilman pistettä), artikkelin nimi, lehden nimi, vuosiluku, volyymi, sivunumerot
o Jos kirjoittajia on enemmän kuin neljä, merkitään vain kolme ensimmäistä kirjoittajaa ja sen jälkeen ym.: ja englanninkielisten artikkeleiden yhteydessä et al.
• Laita tekstin loppuun 3–5 asiasanaa
• Laita loppuun myös julkaisun kirjoittajatiedot: etunimi, sukunimi, titteli, organisaatio. Voit liittää mukaan lyhyen kuvauksen kirjoittajista kuvan kanssa.
• Mikäli julkaisu liittyy projektiin, kirjoita lyhyt kuvaus projektista. Tuo esiin virallinen nimi, lyhenne ja rahoittaja.

Kuvat
• Voit liittää oheen kuvan, joka on joko suoraan aihetta kuvaava tai koristeellisempi elementti.
• Mikäli haluat tekstin joukkoon kuvia tai esimerkiksi faktoja havainnollistavia graafeja, merkkaa kuvan käyttöpaikka tekstitiedostoosi ja selitä kuvan sisältö lyhyesti.
• Lähetä kuvat erillisinä tiedostoina.
• Noudata saavutettavuusohjeita: https://www.saavutettavasti.fi/
• Kirjoittajatiedot
o Tiedot kaikista kirjoittajista muotoillaan samalla tavalla – lyhyen muotoilun lisäksi voi käyttää myös pidempiä esittelyjä
o Vähintään nimi, titteli, organisaatio
o Projektin tiedot, jos kirjoitus liittyy projektiin: virallinen nimi, lyhenne ja rahoittaja.

Julkaisuprosessi
• Toimita teksti Word-tiedostona mahdollisine kuvineen toimituskunnan päätoimittajalle sähköpostitse
• Toimituskunta pyrkii käsittelemään lähetetyt tekstit kahden – kolmen viikon kuluessa. Vähintään kaksi toimituskunnan jäsentä lukee ja kommentoi tekstisi.
• Varaudu kommentti- ja viilauskierrokseen. Lähtökohtaisesti tekstin on oltava julkaisukelpoista sen saapuessa toimituskunnalle, mutta saat kommentteja ja ehdotuksia tekstin viimeistelyn tueksi. Toimituskunta lähettää sähköpostia, kun kommenttiversio on työstettävissäsi.
• Lähetä kommenttien pohjalta muokattu teksti takaisin toimituskunnalle
• Toimituskunta julkaisee lopullisen tekstin Tulevaisuudenkuntoutus.fi alustalla

Videot ja podcastit
• Sisältönä mielenkiintoinen, uusi aihe, joka puhututtaa kuntoutuksen tutkimuksen alalla
• Kesto max 15 min (sisällytä tekstitykset)
• Upota video tai äänitiedosto johonkin toistopalveluun (esim. YouTube, Vimeo, Panopto)
• Toimita julkaisun linkki toimituskunnan päätoimittajalle sähköpostitse
• Kirjoita sähköpostiin myös videon tai äänitiedoston sisältöä kuvaava ingressiteksti sekä 3–5 asiasanaa, jotka kuvaavat videon/podcastin sisältöä
• Kirjoita myös julkaisun kirjoittajatiedot: etunimi, sukunimi, titteli, organisaatio. Voit liittää mukaan lyhyen kuvauksen kirjoittajista kuvan kanssa.
• Mikäli julkaisu liittyy projektiin, kirjoita lyhyt kuvaus projektista. Tuo esiin virallinen nimi, lyhenne ja rahoittaja
• Toimituskunta julkaisee lopullisen tuotoksen Tulevaisuudenkuntoutus.fi alustalla

Tutustu verkkosivuston käyttöehtoihin, ylläpitäjien oikeuksiin ja vastuisiin täältä.

Skip to content