Kela tutkii kuntoutusta – Innovatiivisia ratkaisuja ja uutta tietoa

Päiväys ja aika
27/04/2022
08:30 - 15:15

Kategoriat Ei Kategoriat


Seminaariin voi osallistua verkossa tai koronatilanteen salliessa myös Kelan päätalossa.

Seminaari tarjoaa uutta tietoa kuntoutuksen tutkimuksesta. Keskustelemme ajankohtaisista teemoista ja kysymyksistä, esimerkiksi kuntoutuspalvelut hyvinvointialueilla ja yksilön omakuntoutus. Käsittelemme kuntoutuksen vaikuttavuus- ja implementaatiotutkimuksen kysymyksiä ja erilaisia aineistollisia ratkaisuja, kuten rekistereiden hyödyntämistä ja kirjallisuuskatsauksia.

Ohjelma

8.30-9.00     Ilmoittautuminen

9.00-9.15     Alkusanat
Seija Sukula, Sosiaali- ja terveysministeriö

9.15-9.45     Omakuntoutuksesta oman hyvinvoinnin hallintaan
Anna-Liisa Salminen, Kelan tutkimus

9.45-10.30     Kela ja hyvinvointialueet: Tutkimuksen avulla kohti sujuvampaa
kuntoutukseen ohjautumista
Sari Miettinen ja Ismo Ukkola, Kelan tutkimus

10.30-10.45     Tauko

10.45-11.30     Mitä kuntoutuksen vaikuttavuudesta tiedetään? Kelan kuntoutuksen
hyödyn arviointi ja vaikuttavuuden tutkimuskokonaisuus
Saija Karinkanta, Kelan tutkimus

Pitkäkestoinen kotikuntoutus ikääntyneillä, KauKoIKÄ-tutkimuksen tuloksia
Sara Suikkanen, Jyväskylän yliopisto

11.30-12.30     Lounastauko

12.30-13.30     Rinnakkaissessiot:

1. Kirjallisuuskatsauksilla tuotetaan tietoa käytännön kuntoutustoimintaan
Anna-Marie Paavonen ja Maarit Karhula, Kelan tutkimus

Raha- ja digipeliongelmaisten kuntoutus – kartoittava kirjallisuuskatsaus
Anna-Marie Paavonen, Kelan tutkimus

Eläinavusteinen terapia – kartoittava kirjallisuuskatsaus
Farid Ramadan, Kuntoutussäätiö

Kuntoutuksen vaikuttavuus kehitysvammaisten toimintakykyyn ja työllistymiseen sekä
sitä estävät ja edistävät tekijät – järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus
Nina Nevala, Työterveyslaitos

Mielenterveyden ongelmien etäkuntoutus – järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus
Katariina Keinonen ja Anna-Lotta Lappalainen, Jyväskylän yliopisto

2.  Rekistereiden mahdollisuudet Kelan kuntoutuksen tutkimuksessa
Hanna Rinne ja Visa Pitkänen, Kelan tutkimus

Kuntoutukseen osallistuminen eri osajärjestelmissä
Hanna Rinne, Kelan tutkimus

Myönteisen kuntoutuspäätöksen vaikutus sosiaaliturvan tarpeeseen
Tuomas Reiterä, Kelan valtakunnalliset asiakkuuspalvelut

Kelan tukeman kuntoutuspsykoterapian vaikutukset osallistujien työmarkkina-asemaan
Laura Peutere, Itä-Suomen yliopisto

Kuntoutuksen hankinnan ja markkinat
Visa Pitkänen, Kelan tutkimus

3. Etäkuntoutusta kehitetään tutkitulla tiedolla
Johanna Rouvinen, Kelan valtakunnalliset asiakkuuspalvelut ja Tuija Partanen,
Kelan tutkimus

Etämusiikkiterapia: Systemaattinen katsaus kirjallisuuteen
Taru Koivisto, TaruMusiikki Oy

Kuntoutusrobottien vaikuttavuus ja merkityksellisyys lääkinnällisessä kuntoutuksessa
– järjestelmälliset kirjallisuuskatsaukset
Eeva Aartolahti ja Hilkka Korpi, Jyväskylän yliopisto

Etäfysio- ja toimintaterapia vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa – sateenvarjokatsaus
Eeva Aartolahti , Jyväskylän ammattikorkeakoulu

13.30-13.45     Tauko

13.45-14.30     Tietoon perustuva kuntoutus – mikä rooli implementaatiotutkimuksella
on? Mitä implementaatiotutkimus on ja miten sitä hyödynnetään kuntoutuksessa?
Riitta Seppänen-Järvelä, Kelan tutkimus

Implementaatiotutkimuksen viitekehykset – mitä ne ovat?
Hennariikka Heinijoki, Kelan tutkimus

Miten implementaatiotutkimuksen viitekehystä hyödynnetään Kelan kuntoutuksen
tutkimuksessa?
Maarit Karhula, Kelan tutkimus

14.30-15.00     Paneelikeskustelu. Paneelikeskustelun juontaa Ella Näsi, Kelan tutkimus: Innovatiivisten ratkaisujen ja uuden tiedon hyödyntäminen tulevaisuuden kuntoutuksessa

  • Marjukka Turunen, Kela
  • Virpi Aralinna, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
  • Sinikka Hiekkala, Invalidiliitto

15.00-15.15     Loppusanat
Tuula Ahlgren, Kelan valtakunnalliset asiakkuuspalvelut ja Hennamari Mikkola, Kelan tutkimus

Ilmoittautuminen
Seuraa seminaaria verkossa
  • linkki verkkolähetykseen julkaistaan myöhemmin

Muut tulevat tapahtumat

  • Ei tapahtumia
  • Skip to content