HAnkeareena

Tilanteeseen sopivaa tiedonkäyttöä – tietomuotoilua yhdessä

Kiinnostavatko kuntoutukseen liittyvät hankkeet ja projektit? Täältä löydät meneillään olevia tai käynnistyviä kuntoutukseen liittyviä hankkeita/projekteja, sekä lisäksi jo päättyneitä hankkeita, joissa on tuotettu hyödyllistä sisältöä jaettavaksi. Tämän sivun tarkoitus on tuoda kuntoutuksen hankkeet yhteen paikkaan, jotta on helpompi hahmottaa mitä on jo meneillään ja mitä olisi ehkä vielä tarvetta tutkia tai kehittää. Sivu on tarkoitettu kaikille, joita kiinnostaa kuntoutuksen tutkimus ja kehittäminen.

Oletko mukana kuntoutukseen liittyvässä projektissa? Ilmoita projektisi, ja saat sille näkyvyyttä.

Etsitkö tekijää tai yhteistyökumppania hankkeeseesi? Käy ilmoittamassa itsestäsi ja asiastasi keskustelu- ja kehitysfoorumilla.

Meneillään olevia kuntoutukseen liittyviä hankkeita

Etäkuntoutusta Keski-Suomeen

Keski-Suomen liiton rahoittamassa Etäkuntoutusta Keski-Suomeen hankkeessa tarkoituksena oli vahvistaa Keski-Suomen kuntoutusalan toimijoiden osaamista etäratkaisuiden laaja-alaisessa hyödyntämisessä osana kuntoutuksen palveluita ja

Lue lisää hankkeesta »

Kävelyn muutokset eri ympäristöissä ja yhteydet ulkona liikkumisen mahdollisuuksiin vanhuudessa (GaitAge)

Ympäristön merkitys liikuntaan osallistumisen mahdollistajana tai estäjänä on todettu useissa tutkimuksissa. Aiemmat tutkimukset eivät ole kuitenkaan pystyneet osoittamaan yksilötasolla miten ympäristö suoranaisesti vaikuttaa kävelyn muutoksiin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on 1) validoida uusi ”GaitPod” sensori iäkkäiden ihmisten kävelyn biomekaniikan mittaamiseen luonnollisessa ympäristössä; 2) tutkia muutoksia kävelyn biomekaniikassa erilaisissa liikkumisympäristöissä; sekä 3) selvittää, miten nämä muutokset ovat yhteydessä elinpiirissä liikkumiseen, joka kuvaa yksilön mahdollisuuksia osallistua kodin ulkopuolisiin aktiviteetteihin. Tutkimus toteutetaan Jyväskylän ammattikorkeakoulussa yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja Tampereen yliopiston kanssa. Tutkimus tuottaa uutta tieteellistä tietoa yksilö-ympäristö vuorovaikutuksesta ja sen merkityksestä iäkkäiden ihmisten liikkumismahdollisuuksiin.

Lue lisää hankkeesta »
Ilmoita oma hankkeesi
Hanke-esittelylomake
Tähän hankkeen nimi
Hankkeen kesto kk/vvvv-kk/vvvv
Kirjoita tutkimusryhmän jäsenet/yhteyshenkilö
Tähän taho(t), jolta projektiin on saatu rahoitusta
Tähän organisaatiot/yritykset/yhdistykset/säätiöt, jotka osallistuvat hankkeeseen
Liitä/kirjoita tähän tietoa, mistä hankkeesta löytyy lisätietoa
Kirjoita maksimissaan viisi (5) (asia)sanaa, jotka kuvaavat projektista ja niitä hakemalla muut voivat löytää hakuominaisuuden kautta projektin kuvauksen tulevaisuudenkuntoutus.fi -sivustolta

Skip to content