Sivustoa kehitetään! Jos huomaat jotain hassua tai keksit kehitysehdotuksia, niin anna rohkeasti palautetta :)

Tulevaisuudenkuntoutus.fi, logo, tummansininen

Kuntoutuksen tutkimuksen menetelmät

Kuntoutuksen tutkija haastattelee kuntoutujaa

Tutkimuksessa käytettävät menetelmät, sekä aineiston hankinta- että analyysimenetelmät, vaihtelevat tieteenaloittain ja myös yhden tieteenalan sisällä. Kuntoutuksen tutkimuksessa pyritään tuottamaan tavallisesti ilmiötä monipuolisesti tarkastelevaa ja sovellettavaa tietoa. Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa olennaista on pohtia, mikä on tutkittavaan ilmiöön soveltuva lähestymistapa. Tämä lähestymistapa määrittää sen, minkälaista aineistoa on tarkoituksenmukaista kerätä ja minkälaisilla menetelmillä. Aineiston hankintamenetelmät Aineistonhankintamenetelmät määrittyvät yksittäisessä tutkimuksessa […]

Skip to content