Sivustoa kehitetään! Jos huomaat jotain hassua tai keksit kehitysehdotuksia, niin anna rohkeasti palautetta :)

Tulevaisuudenkuntoutus.fi, logo, tummansininen

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste kuvaa henkilötietojen keräämistä käsittelyä verkkosivulla https://tulevaisuudenkuntoutus.fi/. Sivustomme voi sisältää linkkejä myös muille kolmansien osapuolien verkkosivustoille, jotka eivät ole meidän hallinnassamme. Kun seuraat linkkiä ja annat tietoja kolmannen osapuolen verkkosivustolle, ota huomioon, että emme ole vastuussa kyseisille sivuille toimitetuista tiedoista. Tällöin suositellaan näiden sivustojen tietosuojakäytänteisiin tutustumista.

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. On suositeltavaa tutustua tietosuojaselosteeseen säännöllisesti, jotta olet tietoinen muutoksista.

Päivitetty viimeksi 24.4.2024.

1. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Yhteisrekisterin pitäjinä toimivat:

 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
  PL 207, 40101 Jyväskylä
  +358 20 743 8100
 • Jyväskylän yliopisto
  PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
  +358 14 260 1211
 • Metropolia ammattikorkeakoulu
  PL 4000, 00079 Metropolia
  + 358 9 7424 5000

 

Tietosuojavastaava:

Tietosuojavastaava Annukka Akselin
[email protected]

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

KuDiHub -hankkeen Projektipäällikkö Eija Janhunen
[email protected]
+358 40 1862669

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
 • Verkkosivuilla tapahtuvien yhteydenottojen käsittely
 • Verkkosivuille rekisteröityneiden käyttäjien verkostoyhteistyön kehittäminen
 • Verkkosivuille rekisteröityneille käyttäjille tiedottaminen
 • Verkkosivujen kävijäseuranta ja -analytiikka
 • Verkkosivuston jatkokehittäminen

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Verkkosivuston toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. sivuston tietoturvasta huolehtimiseksi. Kolmansien osapuolten evästeille, ja esimerkiksi sivuston vierailija-analytiikan keruuta varten, pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

4. Rekisterin tietosisältö

Verkkosivujen yhteydenottolomakkeiden, käyttäjäprofiilien, keskustelufoorumien ja muiden mahdollisten asiakirjojen tietosisällöt määräytyvät asiakkaan itse täyttämien tietojen pohjalta. Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla: henkilön nimi, sähköpostiosoite tai muu yhteystieto, työorganisaatio, profiilikuva sekä muu vapaamuotoinen tekstisisältö. Verkkosivujen yhteydenottolomakkeiden ja keskustelualustan kautta saapuva tieto tallentuu Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Tuonetin hallinnoimalle WordPress-tilille.

Jos verkkosivun käyttäjä hyväksyy kaikki evästeet, vierailija-analytiikkaa voidaan käyttää esimerkiksi seuraavien tietojen keräämiseen:
 • Kävijämäärät ja sivulataukset: Kuinka monta kävijää sivustolla on ja mitkä sivut ovat suosituimpia.
 • Liikenteen lähteet: Mistä kävijät saapuvat sivustolle (esim. hakukoneet, suorat vierailut, sosiaalinen media).
 • Kävijöiden käyttäytyminen: Kuinka kauan kävijät viettävät sivustolla, mitkä ovat poistumissivut ja millä sivuilla kävijät ovat vuorovaikutuksessa eniten.
 • Demografiset tiedot: Kävijöiden maantieteellinen sijainti, ikä, sukupuoli ja muut demografiset tiedot, jos ne ovat käytettävissä.
 • Analytiikkadata tai -raportit eivät sisällä mitään henkilötiedoiksi luokiteltavaa dataa eikä niitä voida yhdistää muihin henkilötietoihin.

5. Rekisterin tietolähteet ja tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteriin tallennettavat tiedot hankitaan verkkosivujen käyttäjien suostumuksella esimerkiksi www-yhteydenottolomakkeista, muista kyselyistä, keskustelualustalta tai muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Sensitiivisten tietojen jakamista verkkosivun yhteydenottolomakkeilla tai keskustelualustalla ei suositella. Verkkosivun käyttäjän oikeudet ja vastuut ovat nähtävillä sivuston käyttöehdoissa.

Käytämme verkkosivujemme ylläpitoon avoimen lähdekoodin WordPress-sisällönhallintaohjelmistoa. Tietoja säilytetään WordPressin omilla palvelimilla Euroopan alueella, eikä yksilökohtaisia tietoja toimiteta ulkopuolisille. WordPressin tietosuojakäytänteet on kuvattu kattavasti täällä: https://fi.wordpress.org/about/privacy/.

Käytämme verkkosivujemme kävijäseurantaan yhdysvaltalaisen Alphabetin tarjoamaa Google Analytics -palvelua. Anonymisoituja tietoja säilytetään Alphabetin omilla palvelimilla Euroopan alueella, eikä yksilökohtaisia tietoja toimiteta ulkopuolisille. Googlen tietosuojakäytänteet on kuvattu kattavasti täällä: https://business.safety.google/privacy/.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai muille tahoille.

6. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Hankkeen toteuttamisesta vastaavat Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jamk, Metropolia amk ja Jyväskylän yliopisto. Aineistojen keräämisestä, käsittelystä ja raportoinnista KuDiHub-hankkeen projektitiimin jäsenet. Henkilötietoja käsitellään ja ylläpidetään tietosuojasäännösten mukaisesti. Tietoja käsittelevät yhteisrekisterinpitäjyyssopimuksen mukaisesti vain hankkeeseen nimetyt työntekijät, joille on myönnetty pääsy suojattuihin hankkeen aineistoihin.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Sähköisessä muodossa olevat rekisteritiedot on suojattu palomuurein ja salasanoin. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla sekä niiden fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjät huolehtivat siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteritietoja käsitellään vain niiden työntekijöiden tai rekisterinpitäjien lukuun toimivien alihankkijoiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu tai joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä rekisterin sisältämiä tietoja.

Rekisteriä käyttävillä henkilöillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat järjestelmiin.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista. Tulevaisuudenkuntoutus.fi -sivustolle rekisteröityneen henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun henkilö on rekisteröityneenä sivustolle.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti:

 

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kirjallisesti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Yhteystiedot löytyvät tämän rekisteri- ja tietosuojaselosteen alusta.

Skip to content