Sivustoa kehitetään! Jos huomaat jotain hassua tai keksit kehitysehdotuksia, niin anna rohkeasti palautetta :)

Tulevaisuudenkuntoutus.fi, logo, tummansininen

Liity Tulevaisuuden kuntoutus -verkostoon

Rekisteröitymällä ja kirjautumalla Tulevaisuudenkuntoutus.fi -sivustolle saat pääsyn kaikkiin sisältöihimme, voit helpommin tutustua muihin kuntoutusalan toimijoihin ja liittyä keskustelualustallemme. Rekisteröineenä käyttäjänä voit myös vaikuttaa Tulevaisuudenkuntoutus.fi -sivuston kehittämiseen esimerkiksi julkaisemalla blogeja ja tapahtumia sivuillamme.

Meitä on Tulevaisuuden kuntoutus -verkostossa jo:

rekisteröitynyttä!
0

Rekisteröidy

Eikö sinulla ole vielä käyttäjätunnusta? Rekisteröidy ja liity mukaan Tulevaisuuden kuntoutuksen verkostoon.

 • (Käyttäjätunnuksesi näkyy profiilisi URL-osoitteessa)
 • (Salasanan minimipituus on 6 merkkiä)

  Kirjaudu sisään

  Ongelmia sisään kirjautumisessa tai muuta kysyttävää?

  Ole yhteydessä meihin yhteydenottolomakkeella, niin autamme mielellämme 🙂

  Tulevaisuudenkuntoutus.fi -sivuston käyttöehdot

  Tulevaisuudenkuntoutus.fi on avoin, julkinen ja maksuton verkkosivusto kaikille kuntoutuksen parissa toimiville ja kuntoutuksesta kiinnostuneille. Sivusto on alun perin luotu Jyväskylän ammattikorkeakoulun (Jamk) ja Metropolia ammattikorkeakoulun yhteistyönä OKM:n rahoittaman REcoRDI -hankkeen aikana (2019–2022). Sivuston kehittämistyötä jatketaan Jamkin, Metropolian ja Jyväskylän Yliopiston yhteisessä Kuntoutuksen Digitaalinen Yhteistoiminta-alusta KuDiHub-hankkeessa (2023–2024), jonka rahoitus on saatu Keski-Suomen liiton AKKE-rahoituksesta. Sivuston ylläpidosta vastaavat tahot ovat Jamkin Kuntoutusinstituutti sekä sivuston luonut Tuonetti.

  Tulevaisuudenkuntoutus.fi -sivuston keskustelualustan käyttö edellyttää käyttäjän rekisteröitymistä. Rekisteröityessään sivustolle käyttäjä vahvistaa tutustuneensa näihin esitettyihin käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä verkkosivustolla vieraillessaan.

  Verkkosivuston käyttö

  Tulevaisuudenkuntoutus.fi -sivuston sisällön omistusoikeus ja immateriaalioikeudet kuuluvat sivuston kehittämisestä ja ylläpidosta vastaaville (Jamk, Metropolia amk, Jyväskylän yliopisto ja Tuonetti), ellei muuta asian yhteydessä ole ilmoitettu. Sivuston käyttäjällä on oikeus käyttää verkkosivustoa ja siihen liittyviä avoimesti saatavilla olevia oheispalveluja näiden käyttöehtojen mukaisesti. Rekisteröityneellä käyttäjällä on lisäksi mahdollisuus osallistua keskustelualustalla tapahtuvaan keskusteluun.

  Tulevaisuudenkuntoutus.fi -sivustolla tai sen oheispalveluissa julkaistua sisältöä on sallittua käyttää ei-kaupallisiin tarkoituksiin ja ilman erillistä lupaa, mutta tällöin sisällön tuottaja tai materiaalioikeuden omistaja on nimettävä (jäljempänä luku Käyttäjän oikeudet ja vastuut). Poikkeuksena on sivustolla oleva kuvamateriaali tai muu suojattu aineisto, kuten esim. malli- tai tavaramerkkisuojattu tai patentoitu aineisto. Sivuston kuvamateriaalin tai suojatun aineiston tallentaminen, levittäminen tai kopiointi on kielletty ilman erillistä lupaa.

  Tulevaisuuden kuntoutus.fi -sivustolle ei saa lisätä lain tai hyvän tavan vastaista materiaalia, kuten esimerkiksi rasistisia, ihmisarvoa tai yksityisyyden suojaa loukkaavia kirjoituksia, esityksiä tai ilmauksia. Sivustoa ei ole lupa kuormittaa roskapostilla, ketjukirjeillä tai massasähköposteilla. Sivuston ylläpitäjät pidättävät itselleen oikeudet poistaa laiton ja/tai hyvien tapojen vastainen aineisto sekä muu sivuston toimintaa haittaava materiaali.

  Tulevaisuudenkuntoutus.fi -sivuston käyttöohjeita ei sovelleta verkkosivustoihin, joihin on pääsy sivustolla esiintyvien linkkien ja yhteyksien kautta.

  Käyttäjän oikeudet ja vastuut

  Tulevaisuudenkuntoutus.fi -sivustolle rekisteröityvä käyttäjä antaa rekisteröityessään tarvittavat yhteystiedot, joita ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. Henkilötietoja käsitellään Tulevaisuudenkuntoutus.fi -sivustolla olevan tietosuojaselosteen mukaisesti ja voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.

  Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröityneen käyttäjän antamaan suostumukseen ja käyttäjällä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa ja pyytää käyttäjätilinsä poistoa näiden vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Käyttäjätilin poisto tulkitaan suostumuksen peruuttamiseksi ja käyttäjä voi tehdä pyynnön tilin poistamiseksi ottamalla yhteyttä sivuston ylläpitäjiin.

  Materiaali ja sisältö, jota käyttäjät lisäävät sivustolle on julkista ja kaikkien sivustolla vierailevien nähtävissä lukuun ottamatta henkilöiden rekisteröintitietoja sekä rekisteröitymistä vaativaa keskustelualustaa. Rekisteröitynyt käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuvasta sivuston käytöstä. Salasanan suojaaminen on rekisteröityneen käyttäjän omalla vastuulla.

  Käyttäjä on vastuussa Tulevaisuudenkuntoutus.fi -sivustolle lisäämästään aineistosta, sen sisällöstä ja esitysmuodosta sekä kaikista tarvittavista tekijän- ja/tai muista oikeuksista julkaistavan materiaalin kuten kuvat, äänitteet tai videot, suhteen. Edelleen julkaisijalla tulee olla kuva-, äänite- tai videomateriaaleissa esiintyvien henkilöiden suostumukset julkaisuun, alaikäisten kohdalla tarvitaan huoltajan suostumus.

  Muiden rekisteröityneiden käyttäjien liittäminen ja/tai linkittäminen sisältöihin sivuston käyttäjän toimesta vaatii ko. henkilön suostumuksen. Käyttäjä määrittelee myös lisäämiensä sisältöjen muokkausoikeudet sekä muiden rekisteröityneiden käyttäjien liittämisoikeudet. Sivuston käyttäjä vastaa itse tuottamansa aineiston asianmukaisesta arkistoinnista, säilyttämisestä sekä tuhoamisesta.

  Tulevaisuudenkuntoutus.fi -sivustolle tuodun materiaalin sisällön vapaa hyödyntäminen ja vapaa käyttö ei-kaupallisiin tarkoituksiin edellyttää sisällön tuottajan nimeämistä joko liittämällä sisältösivun URL-osoite tai sivulle johtava hyperlinkki jaettuun sisältöön tai lisäämällä sisällöntuottaja hyvän lähdeviittaustavan mukaisesti jaetun sisällön lähdeluetteloon.

  Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Tulevaisuudenkuntoutus.fi -sivustoa mainonta- tai markkinointitarkoituksessa eikä maksullisen tuotteen tai palvelun levittämisessä, joka ei ole muiden käyttäjien vapaasti hyödynnettävissä.

  Sivuston ylläpitäjien oikeudet ja vastuut

  Ylläpitäjillä on oikeus tarkistaa sivustolle tarjottu/liitetty sisältömateriaali ja tarvittaessa poistaa sivustolta käyttöehtojen vastainen sisältö, kuten rasistinen, ihmisarvoa loukkaava tai yksityisyyden suojaa loukkaava materiaali sekä mainonta ja markkinointitarkoitukseen tähtäävä sisältö.

  Ylläpitäjillä on oikeus poistaa sivuston käyttöehtoja rikkovan rekisteröityneen käyttäjän käyttöoikeudet kokonaan tai määräajaksi. Toimenpidettä edeltää sivuston kautta annettavat kirjalliset huomautukset ja varoitukset (2 kpl) epäasiallisesta toiminnasta. Käyttöehtojen uudelleen rikkominen johtaa rekisteröityneille tarkoitetun sivuston käyttökieltoon. Käyttökielto voi astua voimaan myös ilman erillistä huomautusta tai varoitusta, mikäli käyttöehtoja rikkova tapaus on vakava.

  Ylläpitäjät vastaavat vain itse tuottamastaan sisällöstä ja sen oikeellisuudesta, eivätkä ota vastuuta sivuston sisältämien tietojen ja materiaalien käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Ylläpitäjät eivät vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle sivuston materiaalien mahdollisesti sisältämistä virheistä tai muista puutteista aiheutuvista välillisistä vahingoista. Ylläpitäjät eivät vastaa myöskään Tulevaisuudenkuntoutus.fi -sivustolta linkittyvien ja kolmansien tahojen tuottamien sivujen sisällöistä, aineistoista ja palveluista.

  Ylläpitäjät eivät vastaa sivuston käyttö- ja toimintakatkoksista, joita saattaa esiintyä sivuston huoltotöiden yhteydessä, eivätkä myöskään teknisistä vioista tai mahdollisista tietoliikenne- ja internetyhteyksien toimintahäiriöistä. Ylläpitäjät eivät vastaa mahdollisista verkkopalvelun toimivuudesta tai toimimattomuudesta aiheutuvista vahingoista, eikä vahingoista, jotka johtuvat ylivoimaisista palvelun suorittamiseen kohdistuvista esteistä. Kaikkien käytettävien tietokoneohjelmien oikeudet kuuluvat asianomaisille lisenssinhaltijoille.

  Sivuston ja sen toimintojen muuttaminen

  Ylläpitäjillä on oikeus muokata ja muuttaa sivustoa, sen toimintaa ja käyttöehtoja tarpeen mukaan sitä kehitettäessä edelleen. Ylläpitäjillä on oikeus lisätä, muuttaa tai poistaa sivuston osia tai sulkea sivusto osittain tai kokonaan. Ylläpitäjät pyrkivät tiedottamaan sivuston kautta ennakkoon tapahtuvista ja käyttäjien kannalta oleellisista muutoksista tai toimintakatkoksista sivustoon liittyen.

  Ylläpitäjillä on oikeus siirtää sivuston ylläpito-oikeudet kaikkine sisältöineen Jyväskylän ammattikorkeakoulun Kuntoutusinstituutille KuDiHub-hankkeen päättymisen yhteydessä vuonna 2024.

  Ristiriitojen ja erimielisyyksien ratkaiseminen

  Sivuston käyttöön liittyvät mahdolliset ristiriidat ja erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisissä neuvotteluissa. Mikäli erimielisyyttä ei saada neuvotteluissa sovittua, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaisesti.

  Rekisteri- ja tietosuojaseloste

  Tämä rekisteri- ja tietosuojaseloste kuvaa henkilötietojen keräämistä käsittelyä verkkosivulla https://tulevaisuudenkuntoutus.fi/. Sivustomme voi sisältää linkkejä myös muille kolmansien osapuolien verkkosivustoille, jotka eivät ole meidän hallinnassamme. Kun seuraat linkkiä ja annat tietoja kolmannen osapuolen verkkosivustolle, ota huomioon, että emme ole vastuussa kyseisille sivuille toimitetuista tiedoista. Tällöin suositellaan näiden sivustojen tietosuojakäytänteisiin tutustumista.

  Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. On suositeltavaa tutustua tietosuojaselosteeseen säännöllisesti, jotta olet tietoinen muutoksista.

  Päivitetty viimeksi 24.4.2024.

  1. Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

  Yhteisrekisterin pitäjinä toimivat:

  • Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy
   PL 207, 40101 Jyväskylä
   +358 20 743 8100
  • Jyväskylän yliopisto
   PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto
   +358 14 260 1211
  • Metropolia ammattikorkeakoulu
   PL 4000, 00079 Metropolia
   + 358 9 7424 5000

   

  Tietosuojavastaava:

  Tietosuojavastaava Annukka Akselin
  [email protected]

  2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

  KuDiHub -hankkeen Projektipäällikkö Eija Janhunen
  [email protected]
  +358 40 1862669

  Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle.

  3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
  • Verkkosivuilla tapahtuvien yhteydenottojen käsittely
  • Verkkosivuille rekisteröityneiden käyttäjien verkostoyhteistyön kehittäminen
  • Verkkosivuille rekisteröityneille käyttäjille tiedottaminen
  • Verkkosivujen kävijäseuranta ja -analytiikka
  • Verkkosivuston jatkokehittäminen

  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus. Verkkosivuston toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. sivuston tietoturvasta huolehtimiseksi. Kolmansien osapuolten evästeille, ja esimerkiksi sivuston vierailija-analytiikan keruuta varten, pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

  4. Rekisterin tietosisältö

  Verkkosivujen yhteydenottolomakkeiden, käyttäjäprofiilien, keskustelufoorumien ja muiden mahdollisten asiakirjojen tietosisällöt määräytyvät asiakkaan itse täyttämien tietojen pohjalta. Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla: henkilön nimi, sähköpostiosoite tai muu yhteystieto, työorganisaatio, profiilikuva sekä muu vapaamuotoinen tekstisisältö. Verkkosivujen yhteydenottolomakkeiden ja keskustelualustan kautta saapuva tieto tallentuu Jyväskylän ammattikorkeakoulun ja Tuonetin hallinnoimalle WordPress-tilille.

  Jos verkkosivun käyttäjä hyväksyy kaikki evästeet, vierailija-analytiikkaa voidaan käyttää esimerkiksi seuraavien tietojen keräämiseen:
  • Kävijämäärät ja sivulataukset: Kuinka monta kävijää sivustolla on ja mitkä sivut ovat suosituimpia.
  • Liikenteen lähteet: Mistä kävijät saapuvat sivustolle (esim. hakukoneet, suorat vierailut, sosiaalinen media).
  • Kävijöiden käyttäytyminen: Kuinka kauan kävijät viettävät sivustolla, mitkä ovat poistumissivut ja millä sivuilla kävijät ovat vuorovaikutuksessa eniten.
  • Demografiset tiedot: Kävijöiden maantieteellinen sijainti, ikä, sukupuoli ja muut demografiset tiedot, jos ne ovat käytettävissä.
  • Analytiikkadata tai -raportit eivät sisällä mitään henkilötiedoiksi luokiteltavaa dataa eikä niitä voida yhdistää muihin henkilötietoihin.

  5. Rekisterin tietolähteet ja tietojen säännönmukaiset luovutukset

  Rekisteriin tallennettavat tiedot hankitaan verkkosivujen käyttäjien suostumuksella esimerkiksi www-yhteydenottolomakkeista, muista kyselyistä, keskustelualustalta tai muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Sensitiivisten tietojen jakamista verkkosivun yhteydenottolomakkeilla tai keskustelualustalla ei suositella. Verkkosivun käyttäjän oikeudet ja vastuut ovat nähtävillä sivuston käyttöehdoissa.

  Käytämme verkkosivujemme ylläpitoon avoimen lähdekoodin WordPress-sisällönhallintaohjelmistoa. Tietoja säilytetään WordPressin omilla palvelimilla Euroopan alueella, eikä yksilökohtaisia tietoja toimiteta ulkopuolisille. WordPressin tietosuojakäytänteet on kuvattu kattavasti täällä: https://fi.wordpress.org/about/privacy/.

  Käytämme verkkosivujemme kävijäseurantaan yhdysvaltalaisen Alphabetin tarjoamaa Google Analytics -palvelua. Anonymisoituja tietoja säilytetään Alphabetin omilla palvelimilla Euroopan alueella, eikä yksilökohtaisia tietoja toimiteta ulkopuolisille. Googlen tietosuojakäytänteet on kuvattu kattavasti täällä: https://business.safety.google/privacy/.

  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai muille tahoille.

  6. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

  Hankkeen toteuttamisesta vastaavat Jyväskylän ammattikorkeakoulu Jamk, Metropolia amk ja Jyväskylän yliopisto. Aineistojen keräämisestä, käsittelystä ja raportoinnista KuDiHub-hankkeen projektitiimin jäsenet. Henkilötietoja käsitellään ja ylläpidetään tietosuojasäännösten mukaisesti. Tietoja käsittelevät yhteisrekisterinpitäjyyssopimuksen mukaisesti vain hankkeeseen nimetyt työntekijät, joille on myönnetty pääsy suojattuihin hankkeen aineistoihin.

  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Sähköisessä muodossa olevat rekisteritiedot on suojattu palomuurein ja salasanoin. Rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla sekä niiden fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjät huolehtivat siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteritietoja käsitellään vain niiden työntekijöiden tai rekisterinpitäjien lukuun toimivien alihankkijoiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu tai joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä rekisterin sisältämiä tietoja.

  Rekisteriä käyttävillä henkilöillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat järjestelmiin.

  7. Henkilötietojen säilytysaika

  Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista. Tulevaisuudenkuntoutus.fi -sivustolle rekisteröityneen henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun henkilö on rekisteröityneenä sivustolle.

  8. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä on oikeus EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti:

   

  Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kirjallisesti rekisteristä vastaavalle yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Yhteystiedot löytyvät tämän rekisteri- ja tietosuojaselosteen alusta.

  Skip to content