Sivustoa kehitetään! Jos huomaat jotain hassua tai keksit kehitysehdotuksia, niin anna rohkeasti palautetta :)

Tulevaisuudenkuntoutus.fi, logo, tummansininen

Kuntoutuksen tutkimusta raportoimassa

Kuntoutuksen tutkija kirjoittaa artikkelia tutkimuksestaan

Mietittäessä ja valittaessa julkaisun kanavaa tai muotoa kannattaa pohtia, mikä on julkaisun tavoite, kenet tiedolla halutaan tavoittaa. Eli olennaista on tiedostaa viestinnän kohderyhmä. Pohdintaan tulee myös se, halutaanko julkaista maksullisessa vai maksuttomassa kanavassa ja onko julkaisu vapaasti saatavilla oleva (open access) vai ei. Open Access tarkoittaa tieteellisen tiedon avointa ja vapaata saatavuutta sekä levittämistä. Julkaisun olleessa […]

Kuntoutuksen tutkimuksen menetelmät

Kuntoutuksen tutkija haastattelee kuntoutujaa

Tutkimuksessa käytettävät menetelmät, sekä aineiston hankinta- että analyysimenetelmät, vaihtelevat tieteenaloittain ja myös yhden tieteenalan sisällä. Kuntoutuksen tutkimuksessa pyritään tuottamaan tavallisesti ilmiötä monipuolisesti tarkastelevaa ja sovellettavaa tietoa. Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa olennaista on pohtia, mikä on tutkittavaan ilmiöön soveltuva lähestymistapa. Tämä lähestymistapa määrittää sen, minkälaista aineistoa on tarkoituksenmukaista kerätä ja minkälaisilla menetelmillä. Aineiston hankintamenetelmät Aineistonhankintamenetelmät määrittyvät yksittäisessä tutkimuksessa […]

Sovella kuntoutuksen tietoa käytännössä

Kuntoutuksen tutkija soveltaa tietoa käytäntöön

Tutkitun tiedon soveltamisessa käytäntöön auttaa viestinnän selkeäkielisyys ja konkreettisuus. Tietoa kannattaa jakaa eri muodoissa eri toimijoille. Tutkimustulosten tiivis esittäminen, kuten julisteet, posterit ja infograafit sekä videot ovat visuaalisesti vaikuttavaa viestintää. Blogit ja podcastit puolestaan popularisoivat tutkimustuloksia, ja tekevät niistä helposti ymmärrettäviä ja lähestyttäviä. Kannanotot, muistiot ja policy brief -julkaisut ovat päätöksenteon avuksi suunnattuja kannanottoja, joissa […]

Luotettava tieto kuntoutuksessa

Kuntoutuksen tutkijat etsimässä luotettavaa tietoa tietokannasta

Kuntoutus on luonteeltaan ja perustaltaan monitieteistä ja tietoa löytyy useista eri tietokannoista. Kuntoutujat ja kuntoutusalalla toimivat ammattilaiset sekä kuntoutusalan opiskelijat hakevat ja soveltavat tutkittua tietoa päivittäisen elämän, työn, oppimisen, kehittämisen ja tutkimuksen moninaisiin tarpeisiin.  Juuri omaan tarpeeseen vastaavaa tietoa voi olla vaikea löytää ja erottaa luotettavaa tietoa. Tälle sivustolle rakentuu käyttäjien ehdotuksista monipuolinen kuva luotettavan […]

Skip to content