Sivustoa kehitetään! Jos huomaat jotain hassua tai keksit kehitysehdotuksia, niin anna rohkeasti palautetta :)

Tulevaisuudenkuntoutus.fi, logo, tummansininen

Kuntoutuksen tutkimusta raportoimassa

Kuntoutuksen tutkija kirjoittaa artikkelia tutkimuksestaan

Mietittäessä ja valittaessa julkaisun kanavaa tai muotoa kannattaa pohtia, mikä on julkaisun tavoite, kenet tiedolla halutaan tavoittaa. Eli olennaista on tiedostaa viestinnän kohderyhmä. Pohdintaan tulee myös se, halutaanko julkaista maksullisessa vai maksuttomassa kanavassa ja onko julkaisu vapaasti saatavilla oleva (open access) vai ei. Open Access tarkoittaa tieteellisen tiedon avointa ja vapaata saatavuutta sekä levittämistä. Julkaisun olleessa […]

Kuntoutuksen tutkimuksen menetelmät

Kuntoutuksen tutkija haastattelee kuntoutujaa

Tutkimuksessa käytettävät menetelmät, sekä aineiston hankinta- että analyysimenetelmät, vaihtelevat tieteenaloittain ja myös yhden tieteenalan sisällä. Kuntoutuksen tutkimuksessa pyritään tuottamaan tavallisesti ilmiötä monipuolisesti tarkastelevaa ja sovellettavaa tietoa. Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa olennaista on pohtia, mikä on tutkittavaan ilmiöön soveltuva lähestymistapa. Tämä lähestymistapa määrittää sen, minkälaista aineistoa on tarkoituksenmukaista kerätä ja minkälaisilla menetelmillä. Aineiston hankintamenetelmät Aineistonhankintamenetelmät määrittyvät yksittäisessä tutkimuksessa […]

Kuntoutuksen tutkimuksessa huomioitavia lupa- ja sopimusasioita

Kuntoutuksen tutkimuksessa huomioitavia lupa- ja sopimusasioita

Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa on tärkeää huomioida tarvittavat lupa- ja sopimusasiat jo alkuvaiheessa. Tutkimuslupien suhteen on erilaisia käytäntöjä riippuen tieteenalasta, tutkimustyypistä ja organisaatiosta. Ennen kuin tutkimus aloitetaan, tulee selvittää, edellytetäänkö tutkimuksen osalta eettistä ennakkoarviointia ja tarvitseeko tutkimukselle hakea tutkimuslupa. Perusteet eettiselle ennakkoarvioinnille perustuvat siihen, onko tutkimus lääketieteellinen tai ei-lääketieteellinen.  Suomessa muu kuin lääketieteellinen tutkimus ei […]

Rahoituksen hakeminen kuntoutuksen tutkimushankkeelle

Säästöpossu hakee rahoitusta kuntoutuksen tutkimushankkeelle

Sopivan rahoituslähteen löytäminen omalle tutkimushankkeelle saattaa olla haasteellista nykyisessä rahoitusviidakossa. Vaaditaankin ammattitaitoa löytää omalle tutkimukselle relevantti ja potentiaalisin rahoituslähde. Kaiken lisäksi myönteisen rahoituspäätöksen saaminen on hyvin epävarmaa nykytilanteessa. Tällä sivustolla pyritään helpottamaan tutkimus- ja hankerahoituskentän hahmottamista ja oikean rahoitusmuodon löytymistä.  Viime vuosien aikana kuntoutuksen soveltavan tutkimuksen päärahoituskanavina ovat toimineet Kela, eri ministeriöt (STM, OKM, VM) […]

Skip to content