Sivustoa kehitetään! Jos huomaat jotain hassua tai keksit kehitysehdotuksia, niin anna rohkeasti palautetta :)

Tulevaisuudenkuntoutus.fi, logo, tummansininen
Hyvä yhteistoiminta tulevaisuuden kuntoutuksessa

Hyvä yhteistoiminta tulevaisuuden kuntoutuksessa

KuDiHub-hankkeen kickoff-webinaarissa yliopettaja Toini Harran puheenvuoro

KuDiHub-hankkeessa kehitetään uudenlaista digitaalista alustaa kuntoutuksen parissa toimivien ihmisten väliseen tiedon jakamiseen ja yhteistyöhön – tulevaisuudenkuntoutus.fi. Hankkeen kickoff-webinaarissa Metropolia-ammattikorkeakoulun yliopettaja, Toini Harra, jakoi omia kokemuksiaan ja näkemyksiään yhteistyön tulevaisuudesta kuntoutuksessa sekä ajatuksia kuntoutuksen digitaalisen alustan kehittämiseen.

Toini korosti yhteistoimintamallin periaatteiden merkitystä – miten yhteistoiminta palvelee eri toimijoita, mitkä periaatteet yhdistävät toimijoita ja miten näitä verkostoja saadaan ylläpidettyä. Kehityksessä tärkeää on asiakas- ja tarvelähtöisyys. Ja sitten helpon yhteistoiminnan edistäminen.

Tärkeää on yhteistoiminnallisen alustan houkuttelevuus ja käyttäjien tarpeisiin vastaaminen. Millaista tietoa kukin kuntoutuksesta kaipaa, ja miten varmistetaan, että käyttäjät pysyvät ajan tasalla uudesta tiedosta? Tärkeää on miettiä, millaista interaktiivisuutta tarvitaan alustalle ja miten se toteutetaan – esimerkiksi erilaisilla kyselyillä, chat-keskusteluilla, webinaareilla ja yhteistoiminnallisilla työpajoilla.

Hyvin monipuolisen ja hajaantuneen kuntoutukseen liittyvän tiedon integrointi yhteen paikkaan voi olla haastavaa. Miten tekoälyä voitaisiin hyödyntää kuntoutukseen liittyvien tietojen kokoamisessa, analysoinnissa ja esittämisessä. Voisiko tekoäly helpottaa alustan toiminnallisuutta ja automaattista sisällöntuotantoa niin, että ihmistyövoimaa tarvittaisiin verkkosivuston ylläpidossa vähemmän. Tärkeää on myös miettiä, että miten virtuaalisen verkoston jäsenet saavat helpoiten tiedon päivittyneistä sisällöistä.

Tärkeää olisi siis löytää sopiva tasapaino ihmisten jakaman tiedon ja tekoälyn kokoaman tiedon välillä. Tulisiko tästä kenties uudenlainen kuntoutusalan sosiaalinen media?

Kysyimme webinaarissa, että mitä verkostomme jäsenet voivat tuoda yhteistoimintaan?

  • Yhteistyöverkostot
  • Monialainen yhteistoimintaosaaminen
  • Kumppanuusajattelu
  • Virtuaalikuntoutuksen käytännöt
  • Muu asiantuntemus ja kokemus
  • Kuntoutuksen asiantuntijasivustojen hallinta

Jaa tämä artikkeli sosiaalisessa mediassa:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tähän aiheeseen liittyviä blogitekstejä sivuillamme:

Skip to content