Sivustoa kehitetään! Jos huomaat jotain hassua tai keksit kehitysehdotuksia, niin anna rohkeasti palautetta :)

Tulevaisuudenkuntoutus.fi, logo, tummansininen
Osallistuva tutkimuskumppanuus kuntoutuksessa

Kumppanuuteen perustuva TKI-yhteistoiminta digitaalisella alustalla

KuDiHub-hankkeen kickoff-webinaarissa kuntoutuksen lehtori Sari Heleniuksen puheenvuoro

KuDiHub-hankkeen kickoff-webinaarissa kuntoutuksen lehtori Sari Helenius avasi omia näkemyksiään kuntoutuksen TKI-yhteistoiminnasta. Hän esitteli osallistuvan tutkimuskumppanuuden mallin ja viitekehyksen, jonka avulla kaikki asianosaiset voivat osallistua kuntoutuksen TKI-prosessiin sen eri vaiheissa. Mutta mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Kuntoutuksen yhteistoimintaa alusta lähtien

Osallistuvan TKI-kumppanuuden malli eroaa perinteisistä tutkimusprosesseista siinä, että se korostaa yhteistoimintaa tutkimuksen käynnistysvaiheesta alkaen. Sen sijaan, että tutkimusryhmä laatii suunnitelman suljettujen ovien takana, tässä mallissa pyritään tietoisesti rakentamaan monipuolinen ja moninäkökulmainen tutkimusryhmä heti alusta alkaen. Näin tutkimuksen ja käytännön välistä kuilua saadaan pienennettyä sekä näin lisättyä tutkimustiedon saavutettavuutta ja käyttökelpoisuutta.

Osallistuvassa TKI-kumppanuudessa voidaan nähdä kolme keskeistä ydintekijää:

1. Yhdenvertainen osallistuminen

Osallistuvassa TKI-kumppanuudessa kaikki osapuolet nähdään arvokkaina asiantuntijoina. Tutkimusryhmä ei aseta ehtoja osallistumiselle vaan pyrkii mahdollistamaan kaikkien osapuolten aktiivisen ja yhdenvertaisen osallistumisen.

 

2. Moninainen osaaminen

Perinteisen roolin sijaan kuntoutuksen tutkimusryhmässä kaikki osapuolet, kuten kuntoutujat, läheiset, ammattilaiset ja yritystoimijat, nähdään tutkimusryhmän jäseninä. Tässä mallissa jokaisella on arvokasta asiantuntemusta, ja tutkittua tietoa tuotetaan yhdessä.

 

3. Systeeminen kehkeytyminen

Osallistuvassa TKI-kumppanuudessa kokonaisvaltaisia innovaatioita lähdetään rakentamaan yhteisen arvopohjan ympärille. Tämä arvopohja ohjaa tutkimusryhmän rakentumista ja luo perustan kaikkien osapuolten osallistumiselle.

Digitaalinen yhteistoiminta-alusta kuntoutuksessa – tulevaisuudenkuntoutus.fi

Tulevaisuudenkuntoutus.fi digitaalisen yhteistoiminta-alustan tarkoituksena on mahdollistaa kuntoutuksen eri toimijoiden liittymistä ja verkostoitumista. Alusta on suunniteltu edistämään kuntoutuksen TKI-toiminnan avoimuutta ja vaikuttavuutta digitaalisessa ympäristössä.

 

Yhteisellä kuntoutuksen alustalla:

  • kuntoutuksen toimijat sitoutuvat yhteistoimintaan, joka perustuu avoimuuteen ja vastavuoroisuuteen
  • turvataan yhdenvertaisen osallistumisen mahdollisuus kuntoutustoiminnan kaikissa vaiheissa
  • tuotetaan yhteistoiminnassa kuntoutukseen liittyvää tietoa ja ratkaisuja, joilla on merkitystä ihmisten arjessa

 

Osallistuva TKI-kumppanuus kuntoutuksessa ei ole pelkästään tutkimuksellinen menetelmä vaan myös toimintakulttuuri. Se mahdollistaa monipuolisen osallistumisen kuntoutuksen TKI-prosessiin ja pyrkii siihen, että kaikki osapuolet voivat vaikuttaa tutkimuksen suunnitteluun, toteutukseen ja tulosten tulkintaan. Tulevaisuudenkuntoutus.fi toimii tässä tukena, luoden pohjan avoimelle ja osallistavalle TKI-toiminnalle kuntoutuksessa.

Kysyimme webinaarissa, että millainen olisi hyvä digitaalinen yhteistoiminta-alusta?

  • Monialainen keskustelufoorumi
  • Verkostoa kokoava ja keskusteluun kannustava
  • Visuaalisesti monipuolinen ja interaktiivinen
  • Orgaanisesti elävä ja ajankohtainen
  • Helppokäyttöinen ja saavutettava

Jaa tämä artikkeli sosiaalisessa mediassa:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tähän aiheeseen liittyviä blogitekstejä sivuillamme:

Skip to content