Sivustoa kehitetään! Jos huomaat jotain hassua tai keksit kehitysehdotuksia, niin anna rohkeasti palautetta :)

Tulevaisuudenkuntoutus.fi, logo, tummansininen
Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi KunFo

KunFon TKI-strategia ja digitaalinen yhteistoiminta

KuDiHub-hankkeen kickoff-webinaarissa TKI-ryhmän puheenjohtaja Mika Pekkosen puheenvuoro

KuDiHub-hankkeen kickoff-webinaarissa KunFon TKI-ryhmän puheenjohtaja Mika Pekkonen kertoi kuntoutuksen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) strategiasta. Hänellä on vankka 30 vuoden kokemus kuntoutustyöstä Verve-vakuutuskuntoutusryhmittymässä. Pekkosen puheenvuoro keskittyi erityisesti KunFon (Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi) tuoreisiin ehdotuksiin ja niiden vaikutukseen alalla.

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi, KunFo

Tämän kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumin tehtävänä on ollut tuottaa asiantuntijaselvitys kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisestä vuosille 2024–2030. Suunnitelmaan sisältyy selvitys kuntoutuksen työelämän kehittämistarpeista, ehdotukset kuntoutuksen koulutuksen kehittämisestä sekä ehdotuksen kuntoutuksen tutkimusstrategiaksi.

KunFon ensimmäisessä vaiheessa on julkaistu raportit kuntoutuksen koulutuksen ja TKI-toiminnan nykytilasta sekä osaamis- ja työelämätarpeista. Näiden raporttien pohjalta käynnistettiin toinen vaihe, jossa laadittiin varsinaiset ehdotukset kuntoutuksen koulutukseen ja tutkimustoimintaan. Mika korosti, että koko työryhmä oli innostunut vastuullisesta tehtävästään ja pyrkimyksestään tuottaa uudenlaista ajattelua kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi.

KunFon strategia: Näyttöön perustuva ja yhteiskunnallisesti merkityksellinen kuntoutus

KunFon TKI-strategian keskeiset teemat ovat näyttöön perustuva ja yhteiskunnallisesti merkityksellinen kuntoutus. Tämän strategian keskiössä ovat erilaiset kehittämiskohteet, kuten kuntoutukseen liittyvä TKI-toiminta, tietopohja, verkostoituminen, kansainvälisyys, viestintä ja vuorovaikutus. Kuntoutuksen merkitys yhteiskunnassa on suuri, ja vastuullinen TKI-toiminta voi tuoda ratkaisuja ajankohtaisiin haasteisiin.

KuDiHub-hanke ja tulevaisuudenkuntoutus.fi ovat tässä merkittävä jatkumo aiemmille hankkeille, kun sen tavoitteena on kehittää kuntoutuksen TKI-toimintaa digitaalisen yhteistoiminnan avulla. Hankkeessa kehitettävä TKI-toimintaverkosto mahdollistaa kuntoutumisen asiantuntijoiden toimijuuden vahvistumisen ja samalla myös kuntoutujien ja heidän läheistensä osallistumisen kuntoutuksen TKI-toimintaan. Näin saamme vietyä KunFon ehdotuksia suoraan käytäntöön.

Jaa tämä artikkeli sosiaalisessa mediassa:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tähän aiheeseen liittyviä blogitekstejä sivuillamme:

Skip to content