Sivustoa kehitetään! Jos huomaat jotain hassua tai keksit kehitysehdotuksia, niin anna rohkeasti palautetta :)

Tulevaisuudenkuntoutus.fi, logo, tummansininen
Kuntoutusalan tutkijat muodostavat tietoa yhdessä sidosryhmien kanssa

Kuntoutuksen tietomuotoilua yhdessä

Tietomuotoilu yhdessä tarkoittaa sitä, että monimuotoista tietoa ja erilaista asiantuntemusta tuodaan yhteen ja muodostetaan niistä uusia kokonaisuuksia tai oivalluksia. Monialaisessa kuntoutuksessa tieto rakentuu ammattilaisten ja kuntoutujien sekä heidän läheisten vuorovaikutuksessa tutkittua tietoa hyödyntäen. Eri toimijoiden osallistumisen lisääminen sekä uusien digitaalisten tiedonkäytön mahdollisuuksien hyödyntäminen edistävät tietomuotoilua. Yhdessä tehtävällä monialaisella tietomuotoilulla voidaan vastata tarpeeseen rakentaa mielekkäitä kuntoutuskokonaisuuksia pirstaleisten palveluiden sijaan.

Osallistuva tutkimuskumppanuus

Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tunnistetaan kuntoutujat ja heidän läheisensä kuntoutumisen asiantuntijoina ja kehittäjäkumppaneina. Viimeaikaisissa kansainvälisissä suosituksissa painottuu kuntoutujan, hänen läheistensä, eri sidosryhmien ja asiasta kiinnostuneiden kansalaisten osallistuminen tutkimukseen tutkimuskumppaneina ammattilaisten ja tutkijoiden rinnalla.

Tutkimuskumppanuuteen perustuvaa tutkimusta kuvaa INVOLVE:n (2012) määritelmän mukaan se, että tutkimus toteutuu yhdessä asiakkaan ja muiden sidosryhmien kanssa (with) tai heidän toimestaan (by) eikä heille (to), heistä (about) tai heitä varten (for). Tällöin kuntoutujien, läheisten ja ammattilaisten sekä sidosryhmätoimijoiden perinteinen asema kehittyy tutkimukseen kohteesta kohti yhdenvertaista kumppanuutta ja asemaa tutkimusryhmän jäsenenä.

Miksi tutkimuskumppanuus?

Tutkimuskumppanuus:

  • ohjaa tutkimusta tarttumaan kuntoutujien tärkeiksi kokemiin aiheisiin
  • vahvistaa tutkimustoiminnan eettistä kestävyyttä
  • edistää tutkimuskulttuurin demokraattisuutta
  • edistää tutkimustulosten ymmärrettävyyttä, hyötyä ja merkityksellisyyttä
  • kaventaa kuilua kuntoutuksen tutkimuksen ja käytännön toteutuksen välillä
  • lisää julkaisumahdollisuuksia, nopeuttaa ja lisää tutkimustulosten käyttöönottoa, kun kuntoutujat toimivat tutkitun tiedon varhaisina lähettiläinä

Jaa tämä artikkeli sosiaalisessa mediassa:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tähän aiheeseen liittyviä blogitekstejä sivuillamme:

Skip to content