Sivustoa kehitetään! Jos huomaat jotain hassua tai keksit kehitysehdotuksia, niin anna rohkeasti palautetta :)

Tulevaisuudenkuntoutus.fi, logo, tummansininen
Kuntoutuksen tutkimusta suunnittelemassa

Kuntoutuksen tutkimusta suunnittelemassa

Kuntoutuksen tutkimusprosessi sisältää useita eri vaiheita, ja tutkimussuunnitelman tekemiseen kannattaa varata aikaa. Hyvä tutkimussuunnitelma tukee tutkimuksen etenemistä. Tähän blogiin on koottu vinkkejä ja linkkejä, joita kuntoutuksen tutkimuksen suunnittelussa usein tarvitaan.

Mistä liikkeelle tutkimuksen suunnittelussa?

Tarve ja idea uudelle tutkimukselle voi syntyä melkein mistä vain ja missä vain. Tutkimuksen ja uuden tiedon tuottamisen tarve syntyy usein siitä, että kohtaa ongelman, johon ei löydy selkeää vastausta, tai kun halutaan tietää, onko joku menetelmä toimiva ja vaikuttava. Ongelma voi olla myös sellainen, joka liittyy johonkin tulevaisuuden tarpeeseen. Erilaiset ehdotukset ongelman ratkaisemiseen puolestaan tuottavat uuden idean tai useita erilaisia ideoita. Tutkimus astuu esiin tässä vaiheessa. Ideaa täytyy testata, jotta tiedetään, vastaako se ongelmaan parhaalla mahdollisella tavalla, tuottaen luotettavan ja vaikuttavan ratkaisun. 

Kuntoutuksen soveltava tutkimus on luonteeltaan hyvin käytännönläheistä. Se voi olla luonteva jatkumo aiemmalle perustutkimukselle tai sen löydöksille, tai kohdistua suoraan esimerkiksi kuntoutuksen käytännön toimien tutkimiseen. Tutkimustoiminnassa ongelmanratkaisu, eli idean luominen, vaatii ideoijilta ammattitaitoa ja osaamista ja oman alan tuntemusta. Ideointi ei kuitenkaan vaadi sitä, että olisi tutkija. Ideoiden kehittely voi myös olla aivan oma toimintamallinsa ja aktiivista toimintaa. 

Monille termi ”brain storming” on melko tuttu ja tämä onkin ideointiprosessin tärkeä lähtökohta. Vapaamuotoisen ideoinnin tarkoituksena on tuottaa mahdollisimman paljon uudenlaisia ideoita, joista voidaan edetä innovaatioiden kehittelyyn. Toisaalta ideointi voi toteutua myös tavoitteellisena prosessina, johon sisältyy vaikuttavien ideoiden kehittämistä, arviointia ja valintaa. Tällä tavoin varmistetaan, että uusia toteutettavia ideoita syntyy jatkuvasti, joka parantaa yritysten kilpailukykyä ja mahdollistaa myös innovaatioiden kehittymisen. Ehkä tätä samaa toimintatapaa voisi tuoda enemmän myös tutkimusmaailmaan ja tukemaan kuntoutusalan yrittäjyyttä?  

Kuntoutusalan soveltavan tutkimuksen näkökulmasta hyvät tutkimusideat lähtevät liikkeelle kuitenkin aidosta, käytäntöä koskettavasta ongelmasta, jonka ratkaisu saattaa vaatia usean eri näkökulman ja tieteenalan huomioimisen samanaikaisesti. Tutkimuksen keinoin pyritään varmistamaan, että tuotettu idea tai toimintamalli vastaa siihen ongelmaan, johon se on tarkoitettu. Tämän lisäksi soveltavan tutkimuksen avulla voidaan varmistaa, että idea on toteuttamiskelpoinen siinä ympäristössä, johon se on tarkoitettu ja sillä saadaan aikaan haluttu muutos kohteena olevassa ilmiössä, eli että toiminta on vaikuttavaa.

Kuinka edetä idean tai tutkimustarpeen kanssa?

Kun tarve kuntoutuksen tutkimukselle herää, on hyvä tehdä ensin taustaselvitystä – mitä tästä asiasta jo tiedetään, kuka asiaa on aiemmin selvittänyt, ketä tämä asia koskee? Olisiko tarvetta ottaa mukaan suunnitteluun myös kuntoutujia tai muita joita asia koskee? Kuntoutuksen ollessa monimuotoista ja monialaista, tietoa saattaa löytyä yllättävistäkin paikoista tai kokonaan uudelta ammattialalta.

Mikäli asiaan on selkeästi tutkimustarvetta, ovat korkeakoulut hyvä kohde lähteä hakemaan yhteistyökumppania työelämää koskevissa tutkimushankkeissa. Esimerkiksi ammattikorkeakoulut ovat asiantuntijoita työelämän kanssa tehtävässä tutkimusyhteistyössä ja keskittyvät toiminnassaan soveltavaan tutkimukseen. Saatat myös löytää asiaan perehtyneen ammattilaisen, asiaa jo tutkivan hankkeen tai valmiin tutkimustuloksen miettimääsi asiaan näiltä sivuilta. 

Askelmerkit kuntoutuksen tutkimustarpeesta tutkimushankkeeksi

  • Selvitä aiempi tieto aiheesta. Mitä asiasta tiedetään?
  • Millaisia ratkaisuja ongelmaan voisi olla?
    • Näiden perusteella muodostuu tutkimuskysymys/-kysymykset?
  • Mieti, miten paljon pystyt itse panostamaan tutkimuksen tekemiseen, vai tarjoatko ideaasi toisille?
  • Selvitä tutkimukseen tarvittava rahoitus sekä mahdolliset rahoittajat.
  • Mieti minkä alojen asiantuntemusta tutkimusideasi vaatii, eli millainen tutkimusryhmä asian ympärille kannattaa rakentaa. 
  • Millä tavalla tutkimuksen eri osapuolet (tutkijat, kuntoutujat, tiedon käyttäjät) voivat olla mukana tutkimuksessa?
  • Tuo rohkeasti ideasi esiin. Mikään idea ei ole liian pieni!

Jaa tämä artikkeli sosiaalisessa mediassa:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tähän aiheeseen liittyviä blogitekstejä sivuillamme:

Skip to content