Sivustoa kehitetään! Jos huomaat jotain hassua tai keksit kehitysehdotuksia, niin anna rohkeasti palautetta :)

Tulevaisuudenkuntoutus.fi, logo, tummansininen
Kuntoutuksen tutkijat etsimässä luotettavaa tietoa tietokannasta

Luotettava tieto kuntoutuksessa

Kuntoutus on luonteeltaan ja perustaltaan monitieteistä ja tietoa löytyy useista eri tietokannoista. Kuntoutujat ja kuntoutusalalla toimivat ammattilaiset sekä kuntoutusalan opiskelijat hakevat ja soveltavat tutkittua tietoa päivittäisen elämän, työn, oppimisen, kehittämisen ja tutkimuksen moninaisiin tarpeisiin.  Juuri omaan tarpeeseen vastaavaa tietoa voi olla vaikea löytää ja erottaa luotettavaa tietoa. Tälle sivustolle rakentuu käyttäjien ehdotuksista monipuolinen kuva luotettavan tiedon lähteistä monialaisessa kuntoutuksessa.

Tiedonhaun käynnistäminen

Ajantasaisen, ennakoivan ja uudistavan tutkitun tiedon saatavuus ja tiedon kertyminen kuntoutuksesta on mahdollista, kun jaamme vinkkejä ja linkkejä laadukkaan tutkitun tiedon lähteille.

Tiedonhaku kannattaa käynnistää miettimällä ja rajaamalla tiedonhaun aihetta. Aihetta voi tarkentaa pohtimalla seuraavia kysymyksiä:

  • Mikä on kiinnostuksen kohteena oleva kohderyhmä ja konteksti (esim. omaishoitajien toimijuus kuntoutuksessa, lasten osallistuminen harrastustoiminnassa)?
  • Mistä kuntoutuksen ilmiöstä on kyse (esim. kotiutuminen, etänä toteutuva kuntoutus)?
  • Mihin tiedon tarpeeseen haet vastausta (esim. selvittää, kuvata, kehittää)?
  • Mistä tuloksista, tavoitteista olet kiinnostunut (esim. vaikutuksesta elämänlaatuun, työllistymiseen, toimintakykyyn)?

Finna -tietokanta on laaja kotimaisten julkaisuiden tietokanta. Sieltä löydän mm. korkeakoulujen opinnäytetöitä. 

Terveysportti on terveystieteiden tietokanta, josta löytyy tietoa eri sairauksista ja hoitomuodoista, sekä terveys- ja lääketieteellisistä tutkimuksista. Terveysportin kautta löytyy myös toimintakyvyn arviointiin liittyviä suosituksia Toimia-tietokannasta ja linkki Käypähoito -suosituksiin.

Kela on toteuttanut ja julkaissut paljon kuntoutusalan tutkimuksia, jotka löytyvät Helsingin yliopiston Helda-tietokannasta.

Kuntoutussäätiön julkaisuihin voit tutustua täällä: https://kuntoutussaatio.fi/julkaisut/

PubMed on laaja kansainvälinen avoin lääke- ja terveystieteiden tietokanta, josta löytyy myös kuntoutusalaan liittyviä tutkimuksia.

ScienceDirect: https://www.sciencedirect.com/search

Lisää tietokantoja löytyy kootusti esimerkiksi kirjastojen sivuilta, kuten täältä https://libguides.metropolia.fi/sotealat/tietokannat

Keskustelualustalla voit jakaa kokemuksia ja aloittaa keskustelun tiedonhaun tuloksista ja niiden soveltamisesta käytäntöön.

Tiedon arviointi

Tiedon arvioinnissa pohditaan tiedonlähteen luonnetta ja luotettavuutta. Luotettavasta lähteestä saadun, esimerkiksi vertaisarvioidun tutkimuksen, laatua ja käyttökelpoisuutta täytyy myös punnita. Yleensä systemaattiset katsausartikkelit sisältävät tutkijoiden tekemän tieteellisen tutkimuksen laadun arvioinnin, mutta kaikissa katsauksissa näin ei ole tehty. Tutkimusten laadun ja tiedon arviointia kannattaa jokaisen tehdä aikoessaan hyödyntää tutkimustietoa käytännössä.

Tutkimusten laadun arvioinnoista voit lukea lisää esimerkiksi Hoitotyön tutkimussäätiön, Hotuksen, sivuilta. Sieltä löytyy suomenkieliset käännökset Hotuksen yhteistyökumppanin australialaisen tutkimus- ja kehittämisorganisaation Joanna Briggs Instituutin (JBI) arviointikriteereistä.

 

Tiedon ja tietokantojen luotettavuudesta voit lukea lisää esimerkiksi täältä:

https://libguides.metropolia.fi/tiedonhaku/tiedon-kaytto

 

Sen lisäksi, että arvioimme tiedon luotettavuutta, on tarpeen arvioida tiedon sovellettavuutta kuntoutujan yksilölliseen tilanteeseen ja tarpeeseen. Pohdinnassa on otettava huomioon esimerkiksi, onko tutkimuksen osallistujien tilanne, sukupuoli, kulttuuritausta, ikä, oireet ja tarpeet vastaavia kuin kyseisellä kuntoutujalla. Lisäksi kannattaa tarkastella, onko tutkimuksessa kuvattu toiminta, esimerkiksi kuntoutuksen muoto, mielekäs kuntoutujan näkökulmasta. Tutkimuksen tuloksien sovellettavuudesta voi keskustella yhdessä kuntoutujan kanssa ja arvioida yhdessä sen merkitystä ja antia tilanteeseen.

Jaa tämä artikkeli sosiaalisessa mediassa:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tähän aiheeseen liittyviä blogitekstejä sivuillamme:

Skip to content