Sivustoa kehitetään! Jos huomaat jotain hassua tai keksit kehitysehdotuksia, niin anna rohkeasti palautetta :)

Tulevaisuudenkuntoutus.fi, logo, tummansininen
Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen Kuntoutuspäivillä 2024

Tulevaisuudenkuntoutus.fi Kuntoutuspäivillä 2024 – Kohti vaikuttavampaa kuntoutusta

Tulevaisuudenkuntoutus.fi osallistui Helsingissä Kuntoutuspäivät 2024 -tapahtumaan, joka pidettiin 6.-7. kesäkuuta teemalla “Kuntoutuksen vaikuttavuus”. Tapahtuma oli merkittävä tilaisuus verkostoitua ja jakaa tietoa kuntoutuksen asiantuntijoiden kanssa. Tässä blogissa nostamme esiin tapahtuman kohokohtia ja siihen liittyvää keskustelua.

Tulevaisuudenkuntoutus

Monipuolisia näkökulmia kuntoutuksen vaikuttavuuteen ja tulevaisuuden näkymiin

Heti avauspäivänä Kuntoutuspäivien ohjelma tarjosi laajan kirjon näkökulmia kuntoutuksen vaikuttavuudesta.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen korosti avauspuheessaan laaja-alaisen yhteistyön tärkeyttä ennaltaehkäisevien kuntoutuspalveluiden kehittämisessä.

Juha-Matti Latvala puhui kuntoutuksen merkityksestä yhteisöjen hyvinvoinnin edistämisessä ja lausui esityksensä lopuksi vaikuttavan itse kirjoittamansa runon. Hän korosti toimijoiden yhteistyön ja vertaistuen merkitystä kuntoutuksen vaikuttavuuden lisäämisessä.

Professori Antti Malmivaara käsitteli kuntoutuksen kustannusvaikuttavuuden tutkimusta, ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueen palvelupäällikkö Virpi Aralinna sen mittaamisen käytännön sovelluksia. Tämä herätti vilkasta keskustelua osallistujien keskuudessa. Tärkeänä nostona oli myös yksilötason mittausten hyödyntäminen osana vaikuttavuuden arviointia, mikä on avainasemassa kuntoutuksen kehittämisessä.

Toisena seminaaripäivänä paneelikeskustelussa pohdittiin kuntoutuksen vaikuttavuutta päätöksenteossa. Keskustelussa korostuivat kuntoutusalan osaaminen, työpotentiaali ja työnantajayhteistyö.

Anne Patana analysoi kuntoutuksen trendejä ja vaikuttavuutta megatrendien ja asiantuntijahaastattelujen perusteella, mikä herätti paljon ajatuksia tulevaisuuden suunnista. Keskustelussa nostettiin esiin teknologian ja tekoälyn rooli kuntoutuksen kehittämisessä, korostaen ennakoivan ja yksilöllistetyn kuntoutuksen mahdollisuuksia.

KuntoutusOivallus -kilpailun tuloksia ja muita huomioita

KuntoutusOivallus-kilpailun finalistien puheenvuoroissa Jutta Isosaari kertoi Soiten Keski-Pohjanmaan oivalluksesta, jossa keskityttiin kuntoutuksen tarpeessa olevien asiakkaiden tunnistamiseen ja jatkokuntoutukseen ohjaamiseen. Hyvinvointialueen järjestämä matalan kynnyksen sopeutumisvalmennus mahdollistaa oikea-aikaisen tuen ja vertaistuen saamisen.

Tuija Salonen ja Eveliina Kauppila esittelivät työn muotoilua, joka lisää työn imua ja työkykyä. Työn hallinnan tunteen lisääminen työn muotoilun avulla parantaa merkittävästi työhyvinvointia. He korostivat, että työn muotoilun voi aloittaa esimerkiksi piirtämällä omat työtehtävänsä miellekartan tavoin, mikä auttaa tunnistamaan ja tunnustamaan voimavaroja lisäävät ja niitä kuluttavat tehtävät.

Anne Takamäki piti Suomen musiikkiterapiayhdistyksen edustajana puheenvuoron musiikkiterapian vaikuttavuudesta neurologisessa kuntoutuksessa. Hän esitteli tutkimuksia ja suosituksia tähän, ja toivoi lisää musiikkiterapeuttien virkoja sekä lähetteitä, jotta yhä useampi potilas voisi hyötyä musiikkiterapiasta.

Riikka Shemeikka korosti tapahtuman päätöspuheenvuorossaan hienosti yhteenvetävästi, että vaikuttavan kuntoutuksen trendeissä nousevat esiin monitieteisyys ja sektorirajat ylittävä yhteistyö.

Yhteistyön voimalla kohti tulevaisuuden kuntoutusta

Kuntoutuspäivät tarjosi erinomaisen tilaisuuden syventää yhteistyötä kuntoutuksen eri toimijoiden välillä inpiroivien kohtaamisien ja syvällisten keskustelujen kautta. 

Olemme erittäin tyytyväisiä tapahtuman antiin ja siihen, kuinka hyvin Tulevaisuudenkuntoutus.fi-verkkosivu otettiin vastaan. Kuntoutuspäivät vahvistivat uskoamme siihen, että olemme oikealla tiellä kehittäessämme alustaa, joka kokoaa kuntoutusalan asiantuntijat yhteen ja tarjoaa ajankohtaista tietoa vaikuttavasta kuntoutuksesta. Kiitämme kaikkia osallistujia ja yhteistyökumppaneita antoisista keskusteluista ja uusista rekisteröityneistä käyttäjistä. 

Jatketaan yhdessä vaikuttavan tulevaisuuden kuntoutuksen edistämistä!

KuDiHub-hanketiimi Kuntoutuspäivillä 2024

Jaa tämä artikkeli sosiaalisessa mediassa:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tähän aiheeseen liittyviä blogitekstejä sivuillamme:

Skip to content