Sivustoa kehitetään! Jos huomaat jotain hassua tai keksit kehitysehdotuksia, niin anna rohkeasti palautetta :)

Tulevaisuudenkuntoutus.fi, logo, tummansininen
MOKUVE ja Virtuaalikuntoutusverkosto

Verkostot mukana kuntoutuksen kehittämisessä

KuDiHub-hankkeen kickoff-webinaarissa Elina Niskanen ja Taina Jyräkoski

Webinaarissa monitieteistä kuntoutuksen verkostoa (MOKUVE) edusti koordinaattori Elina Niskanen. MOKUVE yhdistää 11 yliopistoa Suomesta. Tämä Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan koordinoima verkosto pyrkii kehittämään ja edistämään kuntoutuksen tutkimusta ja koulutusta sekä lisäämään valtakunnallista vaikuttamista.

MOKUVE näkee KuDiHub-hankkeen ja tulevaisuudenkuntoutus.fi alustan mahdollisuutena koota yhteen kuntoutuksen tutkimustietoa eri paikoista. Alusta voisi toimia paikkana, jossa asiantuntijat voisivat jakaa tietoaan, verkostoitua ja löytää yhteistyökumppaneita. Erityisesti MOKUVE odottaa, että alusta auttaisi ylläpitämään verkostoa tulevaisuudessakin, sillä hankkeiden päätyttyä on usein haasteellista säilyttää aktiivista yhteistyötä.

Webinaarissa Virtuaalikuntoutusverkostoa edusti projektipäällikkö Taina Jyräkoski. Virtuaalikuntoutusverkosto on toteuttanut erilaisia hankkeita hyvinvointiin liittyvän teknologian parissa, ja sen tavoitteena on tuottaa osaamista virtuaali- ja tekoälyteknologian käytöstä kuntoutuksessa. Virtuaalikuntoutusverkoston hankepartnerit ovat Tampereen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Metropolia AMK ja Satakunnan AMK (SAMK).

Virtuaalikuntoutusverkostossakin on ilmennyt tarve selkeälle alustalle, jossa verkoston jäsenet voivat jakaa tietoa, löytää yhteistyökumppaneita sekä pysyä ajan tasalla uudesta tiedosta ja tapahtumista. Tällaisella alustalla olisi myös merkittävä rooli verkostojen ylläpitämisessä hankkeiden päätyttyä. Tämä on erityisen tärkeää, kun halutaan säilyttää verkostojen elinvoimaisuus ja jatkuvuus.

Kysyimme webinaarissa, että mitä hyötyjä osallistujat näkevät kuntoutuksen verkostoyhteistyössä?

  • Asiantuntijuuden jakaminen
  • Tiedon saavutettavuus
  • Uudet ideat
  • Yhteistyökumppanit
  • Yhteistyön tehokkuus
  • Oppiminen muilta
  • Verkostoituminen
  • Monialaisuus
  • Resurssien jakaminen

Jaa tämä artikkeli sosiaalisessa mediassa:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Tähän aiheeseen liittyviä blogitekstejä sivuillamme:

Skip to content