Sivustoa kehitetään! Jos huomaat jotain hassua tai keksit kehitysehdotuksia, niin anna rohkeasti palautetta :)

Tulevaisuudenkuntoutus.fi, logo, tummansininen

Sovella kuntoutuksen tietoa käytännössä

Kuntoutuksen tutkija soveltaa tietoa käytäntöön

Tutkitun tiedon soveltamisessa käytäntöön auttaa viestinnän selkeäkielisyys ja konkreettisuus. Tietoa kannattaa jakaa eri muodoissa eri toimijoille. Tutkimustulosten tiivis esittäminen, kuten julisteet, posterit ja infograafit sekä videot ovat visuaalisesti vaikuttavaa viestintää. Blogit ja podcastit puolestaan popularisoivat tutkimustuloksia, ja tekevät niistä helposti ymmärrettäviä ja lähestyttäviä. Kannanotot, muistiot ja policy brief -julkaisut ovat päätöksenteon avuksi suunnattuja kannanottoja, joissa […]

Luotettava tieto kuntoutuksessa

Kuntoutuksen tutkijat etsimässä luotettavaa tietoa tietokannasta

Kuntoutus on luonteeltaan ja perustaltaan monitieteistä ja tietoa löytyy useista eri tietokannoista. Kuntoutujat ja kuntoutusalalla toimivat ammattilaiset sekä kuntoutusalan opiskelijat hakevat ja soveltavat tutkittua tietoa päivittäisen elämän, työn, oppimisen, kehittämisen ja tutkimuksen moninaisiin tarpeisiin.  Juuri omaan tarpeeseen vastaavaa tietoa voi olla vaikea löytää ja erottaa luotettavaa tietoa. Tälle sivustolle rakentuu käyttäjien ehdotuksista monipuolinen kuva luotettavan […]

Kuntoutuksen tietomuotoilua yhdessä

Kuntoutusalan tutkijat muodostavat tietoa yhdessä sidosryhmien kanssa

Tietomuotoilu yhdessä tarkoittaa sitä, että monimuotoista tietoa ja erilaista asiantuntemusta tuodaan yhteen ja muodostetaan niistä uusia kokonaisuuksia tai oivalluksia. Monialaisessa kuntoutuksessa tieto rakentuu ammattilaisten ja kuntoutujien sekä heidän läheisten vuorovaikutuksessa tutkittua tietoa hyödyntäen. Eri toimijoiden osallistumisen lisääminen sekä uusien digitaalisten tiedonkäytön mahdollisuuksien hyödyntäminen edistävät tietomuotoilua. Yhdessä tehtävällä monialaisella tietomuotoilulla voidaan vastata tarpeeseen rakentaa mielekkäitä kuntoutuskokonaisuuksia […]

Skip to content